அமெரிக்க டொலர் மேலும் சரிந்தது – பலமடையும் இலங்கை நாணயம்

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இன்று மேலும் 10 ரூபாவால் அதிகரித்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, இன்று டொலர் ஒன்றின் விற்பனைப் பெறுமதி ரூபா 348.03, கொள்முதல் பெறுமதி ரூபா 334.50.

கடந்த 3 நாட்களில் அமரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி 20 ரூபாவால் அதிகரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Please follow and like us: