இன்றைய மின்வெட்டு அட்டவணை

இன்று (08) மின்வெட்டு அமுலாக்கப்படவுள்ள கால அட்டவணையை இலங்கை மின்சாரசபை வெளியிட்டுள்ளது.

Please follow and like us: