இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி தொடர்ந்தும் உயர்வு  

வர்த்தக வங்கிகளின் பரிவர்த்தனையில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதியானது இன்றைய தினம் மேலும் உயர்வடைந்துள்ளது.

செலான் வங்கி அமெரிக்க டொலருக்கான கொள்வனவு பெறுமதி 310 ரூபா, விற்பனை பெறுமதி 335 ரூபா.சம்பத் வங்கி அமெரிக்க டொலருக்கான கொள்வனவு பெறுமதி 310 ரூபா, விற்பனை பெறுமதி 325 ரூபா.மக்கள் வங்கி அமெரிக்க டொலருக்கான கொள்வனவு பெறுமதி 312 ரூபா, விற்பனை பெறுமதி 336 ரூபா.

நேற்று வெளியிடப்பட்ட இலங்கை மத்திய வங்கியின் உத்தியோகபூர்வ நாணய மாற்று விகிதத்தின்படி, அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை 318 ரூபாவாகவும் விற்பனை விலை 335 ரூபாவாகவும் காணப்பட்டது.

Please follow and like us: