தொடர்ந்து சரிவடையும் அமெரிக்க டொலர் விலை

இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதத்தின்படி, இன்று அமெரிக்க டொலருக்கு நிகராக இலங்கை ரூபாய் சிறிதளவு உயந்துள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாகவே இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி வளர்ச்சி நிலையில் இருக்கின்றது.

Please follow and like us: