உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலை திட்டமிட்டபடி நடத்த உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி

உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலை திட்டமிட்டபடி நடத்துவதற்கு தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

Please follow and like us: