டொலர் பெறுமதி குறைகிறது

டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி கடந்த சில நாட்களாக அதிகரித்து வருகிறது.

மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின் படி இன்று டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 370.27 ரூபாவாக சரிந்துள்ளது.

எனினும் ஸ்டேர்லிங் பவுண்ட் மற்றும் சுவிஸ் ஃப்ரேங்க் என்பவற்றின் பெறுமதி அதிகரித்துள்ளது.

Please follow and like us: