சீனி விலை 10 ரூபாவால் குறைந்ததுள்ளது 

இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற வெள்ளை சீனியின் மொத்த விற்பனை விலை 10 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

புறக்கோட்டை மொத்த வியாபாரிகள் சங்கம் இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த நாட்களில் 220 ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த வெள்ளை சீனியின் இன்றை மொத்த விற்பனை விலை 210 ரூபாவாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக, மொத்த வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பேச்சாளர்  தெரிவித்தார்.

Please follow and like us: