கடவுச் சீட்டு வழங்கலில் தாமதம்

கடவுச் சீட்டு வழங்கும் செயற்பாடுகளில் தற்காலிக தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கணினி கட்டமைப்பில் ஏற்பட்டுள்ள கோளாறினால் இந்த தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக குடிவரவு திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனை சீராக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

Please follow and like us: