ரூ.196 மில்லியனில் இருந்து 11 மில்லியனாக குறைந்த சுதந்திரதின செலவு

இலங்கையின் 75ஆவது சுதந்திரதின நிகழ்வு கடந்த 4ஆம் திகதி காலிமுகத்திடலில் நடைபெற்றது.

இதற்கு முன்னதாக 720 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டு பின்னர் அது 200 மில்லியனாகவும் பின்னர் 196 மில்லியன்களாகவும் குறைக்கப்பட்டது.

எனினும் இந்த நிகழ்வு 11.13 மில்லியன் ரூபாவில் மட்டுமே நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

Please follow and like us: