மாசி 5, 2023

காணொளிகள்

Vanni – அடி வானம் தெளிய……

https://youtu.be/EnX-I-gyWjM அடி வானம் தெளிய கதிர் கண்ணில் தெரிய முடியா இரவுகள் விடைபெறுமோ இருள் போக்கி- உங்கள் வலி தீர்க்க-நாங்கள் திரியாய் எரிந்தோம் நினைவில்லையோ மனதினில் விரியுது...

Vanni – நினைத்தாலே புல்லரிக்கும்…..

https://youtu.be/XeltsL3cjts கடல் காடு மேடு வயலோடு வீடு நீர் நிறைந்தாடுது இரணை மடு.. கலை வழி வாழ்வு தமிழோடு கூடு மனம் நின்றாடிடும் தேசமது வன்னி தேசமது.........