தங்க விலையில் பெரும் வீழ்ச்சி  

இலங்கையில் தங்கத்தின் விலையில் பெரும் வீழ்ச்சி பதிவாதியுள்ளது.

இன்று கொழும்பு செட்டியார்த்தெருவில் 24 கரட் தங்கம் பவுண் ஒன்றின் விலை 170,500 ரூபாவாகவும், 22 கரட் தங்கம் பவுண் ஒன்றின் விலை 157,500 ரூபாவாகவும் நிலவியது.

இதன்படி தங்க விலை, கடந்த சில நாட்களில் 15,000 ரூபா முதல் 17,000 ரூபா வரையில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி அதிகரிப்பே இதற்கு காரணமாகும்.

Please follow and like us: