ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை

ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய மற்றும் குறுகிய கால பயன்பாட்டுக்கான ஏழு வகையான பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கான தடை ஜூன் 1ஆம் திகதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

Please follow and like us: